Skip to content

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 26.08.2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност подписа с ПРОПИ ЕООД Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта BG16RFOP002-2.089-2717 е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Начало на проекта: 26.08.2021 г.
Край на проекта: 26.11.2021 г.

Проект BG16RFOP002-2.089-2717, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

We are pleased to inform you that on 26.08.2021, the Managing Authority of the Operational Programme "Innovation and Competitiveness" have signed an administrative grant agreement with Propy EOOD, for the implementation under procedure BG16RFOP002-2.089, aimed to support small enterprises with a turnover over BGN 500,000 in overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic. The Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 is co-financed by The European Union through the European Regional Development Fund.

The total value of the project is BGN 50,000, of which BGN 50,000 European and BGN 0.00. national co-financing.

The aim of the project BG16RFOP002-2.089-2717 is to provide operating capital for the Bulgarian small enterprises which have realized a turnover of over BGN 500,000, for 2019, to cope with the aftermath of the COVID-19 pandemic.

Start of the project: August 26, 2021
End of the project: November 26, 2021

Project BG16RFOP002-2.089-2717, funded by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness “ co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.